<div align="center"> <h1>Warszawska Masa Krytyczna</h1> <h3>Comiesięczny przejazd pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni - ostatni piątek każdego miesiąca, Pl. Zamkowy, godz. 18:00</h3> <p>masa krytyczna, rower rolki, nocna, warszawa, warszawska</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://masa.waw.pl" rel="nofollow">http://masa.waw.pl</a></p> </div>